Wat is hoogfrequent lassen?

Omwille van het werkingsprincipe is het hoogfrequent lassen enkel geschikt voor kunststoffen met moleculen die een uitgesproken dipoolkarakter vertonen, zoals: PVC, PET, EVA, ...
Het hoogfrequent lassen wordt opgewekt door het geleiden van elektrische energie onder de vorm van een radiofrequent veld naar de 2 oppervlakken die met elkaar moeten verbonden worden.
Het wisselend elektrisch veld stimuleert de moleculen in het materiaal te bewegen met een snelheid van 27 miljoen keer per seconde. De wrijving tussen de moleculen die hierdoor ontstaat genereert warmte die nodig is om de materialen aan elkaar te lassen. Men bekomt een lasnaad met dezelfde sterkte als het materiaal zelf.
Het elektrisch veld wordt opgewekt in het materiaal d.m.v. een elektrode. 

Met onze hoogfrequent-lasmachines zijn we in staat om u van de beste kwaliteit Lateislabbe te voorzien.